Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 21-04-2015

2015-04-21

Fietsstraat

betekenis & definitie

Een fietsstraat is een straat die als fietsroute is ingericht, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan. Motorvoertuigen zijn er echter ondergeschikt aan de fiets, oftewel, zoals vaak op verkeersborden staat vermeld, ‘te gast’.

Over het algemeen zijn fietsstraten te herkennen aan het rode asfalt en zijn ze ingericht als erftoegangsweg, wat betekent dat er een snelheidslimiet geldt van 30 km/u. Bovendien geeft een verkeersbord aan het begin van de straat aan dat fietsers er prioriteit hebben.

In Nederland komen fietsstraten steeds meer voor, maar ze hebben hier geen juridische status. Doordat de inrichting en vormgeving niet in een wet zijn verankerd, mogen wegbeheerders zelf bepalen hoe zij de fietsstraat inrichten. Voor weggebruikers is dan ook niet altijd duidelijk dat er sprake is van een fietsstraat en welk gedrag zij van de verkeersdeelnemers kunnen verwachten.

In België heeft de fietsstraat in 2012 een wettelijke status gekregen. Het officiële verkeersbord met daarop een witte fietser en roodgekleurde auto op de achtergrond wordt ook in Nederland toegepast. Omdat de officiële status in Nederland ontbreekt, komen hier echter ook andere borden voor.