Thomas Blekman

Ondernemerschap expert

Gepubliceerd op 08-03-2016

Affordable loss

betekenis & definitie

Het tweede Effectuation principe heet Affordable Loss. Effectuation beschrijft hoe expert ondernemers denken, beslissen en handelen.

Als tweede principe zag Prof.dr. Sarasvathy dat ondernemers zichzelf, in tegenstelling tot veel business case denkers, niet rijk rekenen. Ze willen wel een gevoel hebben bij de aantrekkelijkheid van de potentie, maar zullen nooit enkel op basis van een berekening zich blind staren op mogelijk fortuin aan de horizon. Veel belangrijker is voor hen het gevoel bij het risico. Wat is het maximale risico dat ik hierbij loop? Hoe kan ik dit zoveel mogelijk verkleinen? Ondernemers denken in kleine stappen en kijken bij elke stap: wil ik dit risico dragen? Het gaat dan uiteindelijk om de balans. Wat kan het me opleveren en ben ik bereid het risico dat bij de komende stap komt kijken wel nemen?

De conclusie is geen berekening, veel meer een onderbuikgevoel; hoe aantrekkelijk is deze kans ten opzichte van het risico? Hoe moeilijk vind ik het om ‘m te behalen en is de beloning voor mijn inspanningen groot genoeg? Saras noemt dit het affordable loss-principe: als ik tot de conclusie kom dat ik dit wil, wat ben ik dan bereid te verliezen om de eerste stap te zetten? Door kleine stappen te nemen houden ze hun affordable loss beperkt.

Het gaat hier overigens niet enkel om financieel risico! Ook imago risico en andere aspecten wegen hier in grote mate mee. Wat als ik hier mee in de krant kom? Hoe reageren mijn klanten hier dan op? Mijn gezin? Vaak schaadt imago zwaarder dan de financiële investering. Dat hoef je Volkswagen niet meer te vertellen.