Tekstschrijvers.nl

Wij schrijven. Helder en trefzeker.

Gepubliceerd op 04-08-2015

2015-08-04

Duurzaamheidsverslag

betekenis & definitie

Een duurzaamheidsverslag is de rapportage van een onderneming over de prestaties en de visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast verantwoording (terugblik) geeft het verslag meestal ook inzicht in de plannen (vooruitblik) van de onderneming.

Interne en externe stakeholders (belanghebbenden) vragen van organisaties steeds meer inzicht in de niet-financiële prestaties. Behalve over economische gegevens willen zij geïnformeerd worden over visie en positie van de organisatie op het gebied van sociaal-ethische en milieutechnische uitdagingen (people-profit-planet).

In de jaren negentig zijn bedrijven begonnen met het uitbrengen van een milieujaarverslag naast hun traditionele financiële verslag. Met het opkomen van ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) werd deze rapportage steeds verder verbreed tot een duurzaamheidsverslag.

De volgende stap is het samenvoegen van prestaties op alle terreinen en daar verslag van doen in een geïntegreerd jaarverslag. Uiteindelijk moet 'duurzaamheid' namelijk geen separaat aandachtspunt meer zijn, maar opgenomen zijn in het beleid van de organisatie als onlosmakelijk onderdeel van alle activiteiten van de organisatie.

Het Global Reporting Initiative (GRI) ontwikkelt wereldwijd erkende richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen. GRI werd in 1997 opgericht in Boston en het secretariaat is tegenwoordig gevestigd in Amsterdam. De nieuwste standaard voor verslaggeving (uitgebracht in mei 2013) zijn de G4-richtlijnen. Belangrijke ontwikkelingen daarbij: het maken van een 'materialiteitsanalyse' (waarin de belangen van de stakeholders worden afgezet tegenover de belangen van de organisatie) en het rapporteren over de hele keten (ook wel supply chain genoemd).