Tekstschrijvers.nl

Wij schrijven. Helder en trefzeker.

Gepubliceerd op 03-08-2015

2015-08-03

Contentplan

betekenis & definitie

Een contentplan is een schematische weergave in Excel van alle content van een website. Inclusief bronnen, eigenaarschap en afspraken. Ook bij het voorbereiden van grote printproducties, zoals een jaarverslag of magazine, is een contentplan een handige tool.

Bij grote websiteproducties is het definitief maken van de content vaak de bottleneck die de voortgang vertraagt. Met een contentplan als tool kom je mogelijke problemen of lacunes eerder op het spoor en zorg je voor een vlottere doorloop van het hele productieproces.

In de eerste plaats geeft het contentplan een inventarisatie. Wat voor content hebben we allemaal? En welke content gaan we - al dan niet aangepast - hergebruiken en welke content moet nieuw gegenereerd worden? Dat alles staat in het contentplan. Van elk onderdeel (tekst, afbeelding, pdf, schema, ...) staat aangegeven waar het vandaan komt en wie ervoor verantwoordelijk is. Daardoor hebben alle betrokkenen overzicht in de totale content van de website.

Daarnaast is het contentplan een werkplan. Pagina voor pagina geeft het contentplan de huidige status (geschreven, in discussie, opgevraagd, klaar, ...) en de afspraken. Dat laatste bijvoorbeeld in de drie kleuren van een verkeerslicht: groen = op schema; oranje = werk aan de winkel; rood = probleem. Daarmee is op elk moment heel inzichtelijk hoe de voortgang is en of de planning gehaald kan worden.

Na oplevering van de site is het contentplan tevens een beheerplan. Het geeft aan wie verantwoordelijk is voor (het bijhouden en vernieuwen van) welk deel van de website. Ook kan erin aangegeven worden met welke frequentie nieuwsberichten en social media berichten door wie gepost moeten worden.