Mediamanipulatie betekenis & definitie

Mediamanipulatie bestaat vaak uit een reeks uitingen in de media, waarin verwante of elkaar aanvullende technieken gebruikt zijn. Deze technieken moeten ervoor zorgen dat mensen onbewust beïnvloed worden ten voordele van de belanghebbende.

Door bepaalde technieken toe te passen bij mediaboodschappen, kunnen ontvangers van die mediaboodschap gestuurd worden tot de door belanghebbenden gewilde denkwijze. Deze manipulatie gebeurt onbewust, aangezien de ontvangers niet merken dat een techniek tot de boodschap toegepast is.

Informatieonthouding is bijvoorbeeld een beïnvloedingstechniek. Mensen denken dat media objectief en informerend zijn, en alle aspecten van iets belichten. Hiervan is echter het tegendeel waar. Nog een voorbeeld is nationalisme: wanneer er argumenten genoemd worden die tegen de argumenten van het nationalistische land ingaan, worden deze onmiddellijk uitgesloten. Nog een voorbeeld zijn drogredenen, waarbij sterke argumenten van de oppositie weerlegd worden door middel van zwakke argumentatie.

Mediamanipulatie kan voorkomen in verschillende vormen. In commerciële advertenties wordt het gebruikt ter verkoopstimulans en bij niet-commerciële advertenties worden mensen gemanipuleerd tot een bepaalde denkwijze of actie. Met hoaxes (grap-email) probeert men daarentegen niet zozeer gedrag van ontvangers bij te sturen, maar wilt men hen laten geloven in een leugen. In marketing of PR wordt de waarde en het nut van een product of service aangedikt bij stakeholders. Dit lijkt op manipulatie bij adverteren, maar het focust zich op sales als geheel en niet enkel op het verbeteren van verkoopcijfers.

Ook in de politiek wordt er vaak via media gemanipuleerd. Met propaganda wordt de attitude van inwoners beïnvloed ten goede van de politieke groep. In democratieën proberen politici ook het publiek te beïnvloeden, zodat zij verkozen worden tot een belangrijkereland

Gepubliceerd op 10-02-2016