Communicatiestrategieën betekenis & definitie

Een communicatiestrategie is het in overeenstemming brengen van de werkelijke reputatie met de gewenste reputatie van je organisatie bij stakeholders. Een organisatiestrategie, een strategie voor de gehele organisatie, stuurt de communicatiestrategie aan, maar de communicatiestrategie verschaft informatie en ondersteunt de organisatiestrategie.

Communicatiestrategieën zijn ontstaan doordat ze voor bedrijven nodig zijn om zichzelf staande te houden ondanks grote concurrentie. Ze moeten zich steeds kunnen blijven aanpassen aan hun stakeholders en aan de eisen van de alsmaar veranderende omgeving.

Communicatiemanagers en communicatietechnici zijn beide uitvoerders van de communicatiestrategie. Communicatiemanagers bieden advies aan het management over de succesverwachting van strategische beslissingen van de organisatie. De succesverwachting baseren ze op informatie verkregen uit dialogen met stakeholders.

Communicatietechnici zorgen dat boodschappen die de organisatie wil uitdragen effectief overkomen op hun doelgroepen via geschikte media. Daarvoor heeft hij ook de keuze uit verschillende communicatieboodschapstijlen;

De rationele boodschapstijl geeft kritische inhoudelijke argumenten weer. Dat doet de pre-emptive boodschapstijl in zekere zin ook, alleen beargumenteert die zich door zich superieur op te stellen ten opzichte van concurrentie. De emotionele en symbolische boodschapstijl roepen gevoelens op bij de kijker waardoor ze onbewust beïnvloed worden of proberen de waarden die in hun organisatie voorop staan symbolisch over te brengen op de kijker. De generieke boodschapstijl richt zich op een productlijn in zijn geheel.

Gepubliceerd op 21-09-2015