Buzzwoorden betekenis & definitie

Buzzwoorden zijn modewoorden of uitdrukkingen waarvan de betekenis abstract en vaak onduidelijk is. Ze ontstaan meestal in bepaalde vakgebieden waarin ze worden gebruikt om teksten interessanter te laten lijken.

Het algemene doel van het gebruik van buzzwoorden is om iets interessanter te laten lijken dan het in werkelijkheid vaak is. Daarbij kunnen ze ook gebruikt worden om een vervelend iets indirect te benoemen, om negatieve reacties te vermijden. Ook kunnen buzzwoorden worden bedacht ter benaming van iets wat tot dusver nog onbekend is, zoals een nieuwe trend, uitvinding of nieuwe methode.

Buzzwoorden kunnen ook als marketingstrategie gebruikt worden. Ze genereren namelijk aandacht voor het product, door het interessant klinken van de “buzz”benaming ervoor. Dit kan zelfs ervoor zorgen dat consumenten standaard het product benoemd met het buzzwoord kiezen uit productcategorieën, omdat zij producten die niet met het buzzwoord benoemd zijn als verouderd of minder goed beschouwen.

Het meestgebruikt zijn buzzwoorden in bepaalde takken van het bedrijfsleven, zoals in de ICT, marketing en in managementposities. Ze ontstaan vaak op de Amerikaanse werkvloer, waarna ze vertaald worden naar andere talen of letterlijk als leenwoord worden overgenomen.

Enkele bekende voorbeelden van buzzwoorden uit de bedrijfswereld:
- Flexwerken. Dit is de benaming voor het hebben van wisselende werkplekken.
- “Outside the box-denken” is denken buiten de bekende kaders en routes.
- Alles waar “cyber-” voor staat benadrukt dat het om een digitaal systeem of netwerk draait.

Gepubliceerd op 21-02-2016