Actiemarketing betekenis & definitie

Actiemarketing is een marketingtechniek die wordt ingezet om op korte termijn een gedragsverandering teweeg te brengen bij doelgroepen. Het doel is om de gedragsverandering van directe positieve invloed te laten zijn op het bedrijf.

Door middel van actiemarketing probeert een bedrijf zijn doelgroepen te beïnvloeden om op korte termijn een doel te behalen. Dit doel is vaak het verbeteren van resultaten, waarvan hogere verkoopcijfers een voorbeeld is.

Marketing maakt gebruik van instrumenten uit de communicatiemix. Deze mix omvat verschillende manieren waarmee gedragsbeïnvloedingen gerealiseerd kunnen worden, zoals reclame, gratis samples, displays of beurzen. Bij actiemarketing worden de verhoudingen tussen deze instrumenten kort verschoven, zodat de organisatie, het bedrijf of het product gepromoot wordt. Voorbeelden van korte verschuivingen van de communicatiemixverhoudingen zijn prijsverlagingen of het uitdelen van gratis samples. Deze kunnen leiden tot hogere verkoopcijfers.

Hoewel actiemarketing voornamelijk gericht is op het bereiken van doelen op korte termijn, kan het ook een positieve uitwerking hebben op bedrijfsresultaten, zoals de genoemde verkoopcijfers, op lange termijn. De vertoonde actiemarketingcampagne kan namelijk top-of-mind komen bij de consument wanneer hij op zoek is naar een product zoals gepromoot werd in de actiemarketingcampagne.

Waar actiemarketing vroeger enkel om sales promotie draaide, omvat het nu veel meer marketingssoorten: interactieve marketing waarborgt de relatie tussen bedrijf en klant door de mogelijkheid tot dialoogvoering te scheppen. Marketing PR sluit hierop aan door marketingacties op de doelgroepen te laten inspelen. Event marketing streeft betere resultaten op korte termijn na door middel van sponsoring en belevingsmarketing verzorgt een consumptie-ervaring waarbij entertainment een grote rol speelt.

Gepubliceerd op 25-01-2016