Taaladvies

Alles over taal

Gepubliceerd op 09-06-2017

Persoon

betekenis & definitie

De grammaticale term 'persoon' heeft betrekking op het onderscheid tussen de spreker (eerste persoon), de toegesprokene (tweede persoon) en degene over wie of datgene waarover wordt gesproken (derde persoon).

Alle 'personen' kunnen zowel enkelvoudig als meervoudig zijn. In de derde persoon enkelvoud wordt bovendien onderscheid in geslacht gemaakt: (1) Eerste persoon: ik, wij (2) Tweede persoon: jij, jullie, u (3) Derde persoon: hij, zij, het, zij