Symbolen

Hans Biedermann

Gepubliceerd op 02-10-2020

Lazarus

betekenis & definitie

de ‘arme Lazarus’, in de gelijkenis van Jezus (Lucas 16:19-30) symbolische figuur voor de op aarde aan armoede en ziekte lijdende mens die daarvoor in het hiernamaals schadeloos wordt gesteld, terwijl zijn pendant, de rijke man, na zijn dood pijn lijdt in het laaiende hellevuur. Lazarus rust ‘in Abrahams schoot’; zijn tegenspeler vraagt Abraham, hem Lazarus te zenden ‘opdat hij den top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele’, maar dat gaat niet, aldus Abraham, want ‘er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij van daar niet aan onzen kant zouden kunnen komen.’ Omdat de ‘arme Lazarus’ tijdens zijn aardse leven door melaatsheid was getroffen werd hij (naast Job) ook schutspatroon van de leprozerieën en later in het algemeen van de ziekenhuizen, die daaraan de naam ‘lazaretten’ ontleenden.