Symbolen

Hans Biedermann

Gepubliceerd op 02-10-2020

kwintessens

betekenis & definitie

in het spraakgebruik overgegaan symbool, ontleend aan de op Aristoteles teruggaande opvatting dat de vier klassieke elementen (water, vuur, aarde en lucht) aangevuld moesten worden met een vijfde oeressentie (Lat. quinta essentia), het zuiver spirituele element van de ‘ether’-achtige wereldgeest, de ziel. Het aandeel daarvan in de wereld moest door geestelijke activiteit, die tot het wezenlijke voert, verhoogd worden.