Marketingcommunicatie betekenis & definitie

Marketingcommunicatie gaat over de communicatie in de marketing. Het omvat het totaal van de middelen waarmee het bedrijf of de organisatie communiceert met doelgroepen en stakeholders. Het algemene doel van marketingcommunicatie is om de diensten, producten en het bedrijf zelf te promoten.

Om het begrip marketingcommunicatie nog wat duidelijker te maken, zal het begrip marketing verder uitgelegd worden. Marketing is het bedenken, waarderen, promoten en verspreiden van ideeën, goederen en diensten, om zo de doelstellingen van zowel de klanten als de organisatie te realiseren. Communicatie is de manier waarop deze ideeën naar de stakeholders wordt overgebracht.

Marketingcommunicatie wordt vaak verward met corporate communicatie, maar er is een verschil. Corporate communicatie is het management instrument waardoor interne en externe communicatie worden samengebracht in een bedrijf. Het doel van corporate communicatie is dat het bedrijf de beoogde reputatie krijgt en behoudt. Marketingcommunicatie is meer gericht op het bereiken en communiceren van doelen en ideeën en gaat verder dan alleen de reputatie.

Er zijn verschillende vormen van marketingcommunicatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Reclame
• Sponsoring
• Public marketing
• Social media

Deze vormen hebben allemaal een ander doel. Zo heeft reclame als voornaamste doel het promoten van een product en heeft sponsoring vooral het creëren van naamsbekendheid als doel. Om de communicatie zo effectief mogelijk te laten verlopen is er een marketingstrategie nodig. Zo kan het bedrijf bekijken hoe het gewenste doel het beste gecommuniceerd kan worden. Zo moet de doelgroep, het budget en de mediasoort bepaald worden.

Om de doelen en de ideeën zo duidelijk mogelijk te communiceren is een consistente, geloofwaardige en duidelijke boodschap noodzakelijk. Het is daarom belangrijk dat de marketingcommunicatie geïntegreerd is in het bedrijf, zo brengt het bedrijf een eenduidige boodschap over.