Mere exposure effect betekenis & definitie

Het mere exposure effect houdt in dat herhaalde blootstelling van een stimulus aan een individu zorgt voor een positievere attitude ten opzichte van die stimulus.

Wanneer een individu meerdere malen wordt blootgesteld aan een stimulus zal dit leiden tot een positievere evaluatie van die stimulus. Mere-exposure betekent “gewoonweg blootstelling”: een individu ontwikkelt een bepaalde voorkeur voor iets om de eenvoudige reden dat hij of zij bekend ermee is. Dit is een robuust, betrouwbaar fenomeen. Onderzoek heeft namelijk bij allerlei soorten stimuli bewezen dat het effect plaatsvindt, zoals bij blootstelling aan tekeningen, foto's, veelhoeken, Chinese tekens en onzinwoorden. Ook wanneer iemand een persoon vaker ziet, zal diegene automatisch die persoon leuker gaan vinden. Het effect vindt niet alleen bewust, maar ook onbewust plaats. Het effect is zelfs sterker wanneer een stimulus niet herkend of herinnerd wordt (en dus onbewust wordt waargenomen). In de marketing wordt hier handig gebruik van gemaakt. Marketeers proberen advertenties, die vaak toch oppervlakkig door de consument verwerkt worden, veel exposure te geven aan hun doelgroep zodat de waardering ten opzichte van het product, het merk en de advertentie toe zal nemen.