Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Gepubliceerd op 03-04-2017

Utrecht

betekenis & definitie

Utrecht - van Utrecht zijn: homoseksueel zijn. Een persoon die aldus geaard is noemt men een Utrechtenaar.

Volgens Endt (BW) voornamelijk in corpsstudententaal van weleer. Hij meent het te kunnen verklaren uit een andere zegswijze, hij is van achter de Dom, waarbij de hoogopstaande toren een verwijzing zou zijn naar het mannelijk lid. Deze redenering impliceert dat homoseksuelen toch wel geweldenaren moeten zijn.
Aannemelijker lijkt mij de verklaring die vervat zit in de reputatie die de Domstad al eeuwenlang heeft op het gebied van sodomie. Bij de onderhandelingen over de vrede van Utrecht (in 1713), waarmee men een einde wilde maken aan de reeds lang slepende Spaanse Successieoorlog, namen calvinistische inwoners van de stad aanstoot aan het openlijk homoseksueel gedrag van de buitenlandse diplomaten. Sodomie zou toen welig hebben getierd. Opmerkelijk is evenwel dat Harrebomée Utrechtenaar opneemt als biljartterm(!!): men zegt dit bij het biljarten, wanneer een bal van achteren wordt geraakt.