Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Gepubliceerd op 03-04-2017

Hommeles

betekenis & definitie

Hommeles - ruzie, herrie.

Volgens Van Wijk zou het woord wellicht ontstaan zijn in studentenkringen (het vreemde suffixes) maar waarschijnlijker is dat het eerst opgedoken is in het Bargoens van de 17de eeuw. Stoett geeft als verklaring een afleiding van het werkwoord bommelen, zoals voorkomende in de uitdrukking het hommelt er: er wordt geraasd, getierd, gekeven. Hommeles werd ook opgenomen in de studie van Moormann. Ook Fokko Bos duidt het woord aan als Bargoens. Wellicht is het ook in dat milieu ontstaan om later opgang te maken in studentenkringen. Ondertussen reeds lang in bredere kring gebruikt.