Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Gepubliceerd op 30-07-2020

Zonder aanzien des persoons

betekenis & definitie

zonder de stand, de rijkdom, de ouderdom enz. van de betrokken persoon in aanmerking te nemen. Deze uitdr. is van bijbelse oorsprong; men vindt haar Rom. 2:11: „Want daar is geen aanneming des persoons bij God”. Vgl. 2 Kron. 19:7; Spreuken 24:23; enz. Fr. sans faire acception de personne; Hd. ohne Ansehen der Person; Eng. without respect of persons.