Gepubliceerd op 30-07-2020

Een blok aan het been hebben

betekenis & definitie

niet vrij zijn in zijn bewegingen en handelingen; in ’t bijz. voor: getrouwd zijn. De uitdr. is ontleend aan de gewoonte om paarden een blok, een eind paal of een kluister aan een der voorpoten te binden, waardoor zij belet worden uit de weide te springen; in het Fri. in bongel oan ’e foet habbe; in het Gron. ’n bongel an ’t bien hebben, en in het Overijsels ’n bungel an 't bien, een lastpost.