Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Gepubliceerd op 30-07-2020

Een Augiasstal reinigen

betekenis & definitie

opruiming houden onder sinds lang bestaande ergerlijke misstanden. Ontleend aan de klassieke mythologie. Augias, koning van Elis, hield 3000 runderen in een stal, wier mest sedert 30 jaar niet opgeruimd was. Hercules kreeg van Eurystheus de opdracht die stal daarvan te reinigen, waartoe hij de rivieren de Alpheus en de Peneus eerst in elkander en vervolgens door de stal liet stromen, zodat alle mest in één dag werd_weggespoeld. Overdrachtelijk worden dienovereenkomstig andere ophopingen van onreinheden, hetzij van geestelijke of stoffelijke aard, Augiasstallen genoemd. Fr. nettoyer les écuries d‘Augias; Hd. einen Augiasstall misten; Eng. to cleanse the Augean stables. De uitdr. was reeds bij de Grieken en Romeinen spreekwoordelijk.