Gepubliceerd op 30-07-2020

De kat uit de boom kijken

betekenis & definitie

een afwachtende houding aannemen, zien hoe de zaken zich ontwikkelen, alvorens men zich daarin mengt. De uitdrukking is sinds de 17de eeuw bekend, zij komt voor in het pamflet De Gewaande Weuwenaar 3, 99, in de vorm: Je zoudt een kat uit de boom kijken, zoo vuerig zie je uit u oogen. Het laatste gedeelte van dit citaat wijst tevens de mogelijke oorspr. der zegswijze aan: een hond heeft de gewoonte, als hij een kat in de boom heeft gejaagd, daar te blijven staan blaffen en haar aan te staren, tot zij haar schuilplaats weer verlaat. De hond neemt dus een afwachtende houding aan, hij blaft, springt, staart, doch volgt de kat niet; hij heeft feitelijk niet ingegrepen, doch afgewacht hoe de zaak zal aflopen; komt de kat eindelijk uit de boom, dan springt hij toe en tracht ze te snappen. In Z.-Nederl. de kat uit de ton zien. Fr. peloter en attendant partie; regarder de quel côté vient le vent; laisser pisser le mérinos; Hd. sehen wie der Hase lauft; Eng. to see which way the cat jumps.