Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

1.882 Onderwerpen

633.782 Bezoekers

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden is geschreven door F.A. Stoett (1902).

Deze zgn. beknopte Stoett´ werd vanaf 1928 een groot aantal malen onveranderd herdrukt. Bijna 2000 Nederlandse spreekwoorden en gezegden zijn nu toegelicht. Daardoor bevat dit boek een aantal Nederlandse en buitenlandse gezegden die in de meer gedokumenteerde ´Grote Stoett (de oorspronkelijke uitgave in twee delen) nog niet voorkomen. Dit werk is geen inventaris is van de Nederlandse spreekwoorden; algemeen bekende en verstaanbare gezegden werden niet opgenomen, alleen die uitdrukkingen worden behandeld, die tot commentaar aanleiding geven.

Stoett werd geboren als zoon van de gemeente-architect van Leeuwarden. Hij bezocht het stedelijk gymnasium in zijn geboorteplaats, en studeerde vanaf september 1883 aan de Universiteit Leiden. Stoett promoveerde in de Nederlandse letteren op 15 juni 1889.

Hij was vanaf 1888 leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam, het latere Barlaeus Gymnasium. Daarnaast wijdde hij zich aan de wetenschap rond de Nederlandse taal. Het meest bekend is hij geworden met zijn boek over Nederlandse spreekwoorden, waarvan de eerste druk dateert uit 1901. Ook zijn proefschrift, een syntaxis van het Middelnederlands, werd een standaardwerk. Stoett werd in 1919 hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Toon meer

Definities en betekenissen van Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden