Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Verenigde vergadering

betekenis & definitie

De verenigde vergadering is de gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) zoals bijvoorbeeld gehouden wordt op Prinsjesdag en bij de behandeling van de toestemmingswet voor een koninklijk huwelijk.