Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Uitgebreide Commissie Vergadering (UCV)

betekenis & definitie

De Uitgebreide Commissie Vergadering is een vergadering van een vaste commissie bedoeld om de plenaire vergadering van de Tweede Kamer te ontlasten. In tegenstelling tot OCV's beschikten commissieleden van UCV's over de bevoegdheid om te stemmen over moties en amendementen. UCV's kwamen bijeen van 1980 tot 1944.