Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Reglement van orde

betekenis & definitie

Het reglement van orde zijn de regels die de Tweede Kamer bij uitvoering van haar werkzaamheden naleeft. Het eerste Reglement van Orde uit 1815 regelde een aantal praktische zaken, zoals hoe vaak de Kamer bijeen zou komen en bij welk aantal leden een zitting geopend kon worden.