Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Presidium

betekenis & definitie

Het presidium bestaat uit het college van de Voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer met een organisatorische en administratieve taak.