Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Nota naar aanleiding van het verslag

betekenis & definitie

Een nota naar aanleiding van het verslag is een schriftelijke reactie van de indiener van een wetsvoorstel op de vragen en opmerkingen van een commissie.