Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Nota

betekenis & definitie

Een nota is een stuk waarin een standpunt uiteen wordt gezet.