Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Named entity recognition

betekenis & definitie

named entity recognition is het (geautomatiseerd) herkennen van bekende begrippen in tekst, zoals namen van personen, organisaties, plaatsnamen, datumaanduidingen en dergelijke.