Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Beraadslaging

betekenis & definitie

Een beraadslaging is een debat over brieven, verantwoordingsstukken (bijvoorbeeld bij de rijksbegroting), nota's, notities en wetvoorstellen.