Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Begroting

betekenis & definitie

Een begroting is een wetsvoorstel met een raming van de kosten en de opbrengsten voor een bepaald kalenderjaar.