Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Lean canvas

betekenis & definitie

De Lean Canvas is een tabel waarin startups hun kernkwaliteiten kunnen formuleren en verbeteren. De Lean Canvas is door zijn bedenker, Ash Maurya, geïnspireerd op de Business Model Canvas, maar richt zich specifiek op startups.

In de Lean Canvas worden ondernemers gevraagd na te denken over het probleem dat zij met hun product – hun startup- willen oplossen. Het fysieke product verdwijnt vooral naar de achtergrond: het probleem dat onder de doelgroep bestaat is de leidraad. De allereerste stap is volgens de Lean Canvas dat probleem te doorgronden. Als dat eenmaal is gebeurd, kan er pas nagedacht worden over een oplossing.

Ook richt de Lean Canvas zich op interne bedrijfsvoering, en minder op de algemene informatie die de Business Model Canvas over bedrijven vraagt. Volgens bedenker Ash Maurya is die informatie vooral relevant voor buitenstaanders, en minder voor de ondernemers waar het om gaat.

Zo staan in de Lean Canvas andere vragen centraal. Ondernemers worden in de box ‘Problem’ gevraagd welk probleem zij hopen op te lossen. Volgens de bedenker mislukken veel startups namelijk niet doordat zij het product niet kunnen bouwen, maar omdat zij de verkeerde versie produceren.

‘Solution’ vraagt een startup, na het aan te pakken probleem te hebben doorgrond, zich af te vragen hoe dat opgelost moet worden. Hierbij wordt benadrukt dat een startup de best mogelijke oplossing moet blijven nastreven.

‘Key metrics’ maant ontwikkelaars zich niet te laten afschrikken door de hoeveelheid getallen en data die op hun afkomen. Het is beter om de belangrijkste data er uit te pikken, en die te blijven monitoren.
‘Unfair advantiage’ dwingt een startup te formuleren wat zij hebben, dat niet overgenomen kan worden door concurrenten, zoals copyright of een uniek product.