Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Business Model Canvas

betekenis & definitie

Het Business Model Canvas is een methode om de negen belangrijkste aspecten van een bedrijf in kaart te brengen, zodat bekeken kan worden waar de kracht van een bedrijf ligt, wat anders kan en waar geïnnoveerd kan worden. Het Business Model Canvas is in 2004 bedacht door theorist Alex Osterwalder.

Een bedrijf onderzoekt via het Business Model Canvas zijn unique selling points, en waar zijn onderscheidende vermogen ligt. De negen aspecten waar het model op ingaat zijn: Key partners (wie zijn de belangrijkste partners, hoe kan daar meer uitgehaald worden), Key activities (waardoor is het product beter dan dat van anderen), Value proposition (wat is de echte waarde die aan de klant wordt geleverd; welk probleem wordt opgelost), Customer relationship (hoe is de relatie met klanten, hoe zou de klant dat willen), Customer segments (wie is de doelgroep en waarom), Key resource (wat zijn de belangrijkste middelen voor het product; marketing, software, etc.), Distribution Channel (de manier waarop het product de klant bereikt), Cost structure (wat zijn de grootste, belangrijkste kostenposten) en Revenue Stream (wat is de klant bereid te betalen, en hoe betaalt hij dat).

Door het Business Model Canvas zo goed mogelijk in te vullen, onderzoekt een bedrijf zijn sterkste punten en ontdekt het de vlakken waar ruimte is voor verbetering. Het model is van toepassing op zowel nieuwe als lang bestaande bedrijven.

Een product kan door de sterke en zwakke punten van een organisatie in kaart te brengen, verbeterd worden. Het mes snijdt daarin aan twee kanten: een bedrijf kan zijn interne beleid verbeteren en de klant krijgt, doordat zijn wensen beter bekend zijn en de efficiëntie wordt verhoogd, een beter product.