Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Build-Measure-Learn

betekenis & definitie

Build-Measure-Learn is een bedrijfsmodel uit het boek ‘The Lean Startup’ van Eric Ries. Door deze cyclus continu op hoog tempo te volgen, kan een startup volgens Ries uitgroeien tot groot bedrijf.

Om dat realiseren moet de cyclus van Build-Measure-Learn snel en continu gevolgd worden. Het bedrijf dat dat het snelst en meest efficiënt doet, wint volgens Ries van de concurrentie.

Een startup moet beginnen bij het bouwen van een prototype (Build). Een prototype dat draait op een centraal idee, en slechts een aantal noodzakelijke functies heeft (ook wel minimum viable product genoemd). Daarna volgt het meten en analyseren van gebruikersdata (Measure). Wat vonden de gebruikers van het prototype? Sloeg het aan? Wat waren functies die gemist werden?

Als die data is geanalyseerd en conclusies zijn getrokken (Learn), kunnen die worden meegenomen in wederom een nieuwe, aangepaste versie van het product. Dan is de startup weer uitgekomen bij de eerste stap, Build, en begint de cyclus opnieuw. Op die manier heeft de Build-Measure-Learn cyclus een zelfversterkende werking. Elke nieuwe cyclus geeft nieuwe inzichten en kan een team zijn product verder uit laten kristalliseren. Totdat uiteindelijk de beste versie overblijft.

Cruciaal is dat de cyclus op hoog tempo plaatsvindt. Als uit het testen van een product bijvoorbeeld blijkt dat een aantal gebruikers een functie mist, kan eerst worden getest of die behoefte wel echt bestaat. Dit kan door bijvoorbeeld die functie aan te bieden, via een link of click, maar niet echt te ontwikkelen. Als veel gebruikers die link bezoeken, kan geconcludeerd worden dat die behoefte er is, en kan die daadwerkelijk worden toegevoegd. Daarmee wordt onnodig werk vermeden. Efficiëntie is een kernwoord in de cyclus van Build-Measure-Learn.