Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Jan Rap en zijn maat

betekenis & definitie

gespuis, gepeupel. Sinds het begin van de 17de eeuw komt de benaming Jan Rap voor ter aanduiding van het mindere scheepsvolk, en vrijwel gelijktijdig in de zin van gemeen volk in het alg.; ook rap op zichzelf komt in die bet. voor en is nog thans in Z.-Nederl. bekend.

De juiste bet. is moeilijk vast te stellen; men denkt aan rap, vlug, en neemt invloed aan van rapalje; zeer wsch. hangt het ook samen met rap dat schurft (Mnl. rappe; Nhd. Rappe, schurftige uitslag) betekent.