Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

In de hand komen

betekenis & definitie

van dienst beginnen te worden, gezegd van jonge mensen die reeds in staat beginnen te worden tot enig hulpbetoon. Eig. komen ter beschikking van een ander, in zijn macht komen, zodat hij er baat, voordeel van kan trekken.

Zie Psalm 127:4: „Gelijk de pijlen zijn in de hand eens Heids, zodanig zijn de zonen der jeugd”; met de kanttekening: „sulcke kinderen zijn gemeenelick van kloecken nature dan de andere, ende sy komen d’ouders haest inde hant”. Vgl. Fr. être d’appui; donner un coup de main à quelqu’un; Hd. einem an die Hand (of zur Hand) gehen; Eng. to bear a hand to a person.