Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gepubliceerd op 14-10-2020

Iemand iets niet aanzeggen

betekenis & definitie

het, op zijn uiterlijk afgaande, niet van hem vermoeden. Eigenlijk betekent iemand iets aanzeggen het door te zeggen aan of op hem doen kleven.

Enen iet aenseggen betekende in de middeleeuwen dan ook: iemand van iets beschuldigen, iemand iets ten laste leggen, aanwrijven, aantijgen. Evenzo iemand iets niet aanzien (sinds de 17de e. bekend). Hd. man sieht es ihm nicht an; Fr. il n’en a pas l’air, Eng. he doesn’t look it.

< >