Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Hij is kapoeres

betekenis & definitie

hij is dood; Hd. er ist (of gehi) kapores, dood of te gronde. Men houdt dit woord voor het Hebreeuwse kappóreth, dat zoenmiddel, zoenoffer betekent.

Op de dag voor de Grote Verzoendag slachten sommige vrome Israëlieten een kip, waarop zij vooraf hun zonden hebben overgedragen (vgl. zondenbok) en spreken daarbij enige gebeden uit. De kip heet kappóreth of kapores; vandaar de uitdr. iemand kapoeres (kapoerem) maken; Hd. einen kapores machen of setzen, iemand doden.