Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Het is niet al goud wat er blinkt

betekenis & definitie

het schone uiterlijk is geen waarborg voor innerlijke deugdelijkheid, schijn bedriegt. Een oud en zeer verbreid sprw.; reeds ± 1170 wordt in de Duitse Pfaffe Kunrat vermeld het „altsprochene wort” ez en ist nicht alles golt, daz da glizzet; — Prov.

Comm. 623; Celestina P v v°; in het Eng. komt het al ± 1300 voor (zie b.v. ook Shakespeare, Merchant of Venice 2, 7, vs. 65) en ook in het Fr. is het vanouds bekend: tout ce qui (re)luit, n’est pas or. Voorts in het Deens, Spaans, Italiaans, Portugees en Hongaars.