Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gepubliceerd op 14-10-2020

Heden ik, morgen gij

betekenis & definitie

oorspronkelijk een grafspreuk, vertaling van Lat. hodie mihi, cras tibi, vandaag treft het mij, morgen u, ontleend aan het apocriefe bijbelboek Ecclesiasticus (of Jezus Sirach) 38:23: „Gedenckt aan mijn oordeel, want alsoo sal oock het uwe zijn: my gisteren, ende u heden” (Statenvert). Vervolgens meer in het algemeen gebruikt voor: wat mij nu overkomt, kan u ook elke dag treffen.

Hd. heute mir, morgen dir; Eng. I to-day, you to-morrow.