Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Gods water over Gods akker laten lopen

betekenis & definitie

de zaken haar gang laten gaan, niet ingrijpen, zich niet om ’s werelds loop bekommeren, fiolen laten zorgen. Op de oudste plaats waarde uitdr. voorkomt (GDS 197) luidt ze: hy laet Godts water over Godts land gaen; in de vorm met akker wordt ze aangetroffen bij Bredero, Symen s.

Soeticheit, vs. 211: „Mijn leyter gants niet aen, ick laet Gods water over Gods acker gaen”. In de vorm van een vermaning bij Spieghel, 299: laat Goods water over Goods akker gaan, dat wellicht betekent: maak u niet nodeloos bezorgd, laat het aan God over. Dat deze gunstige bet. de oudste is, is niet waarschijnlijk; tenminste in de 16de eeuw komt de zegswijze reeds voor in de hedendaagse ongunstige zin. De eig. bet. is blijkbaar: het water over het land laten lopen, zonder moeite te doen om het bij overstroming door dijken of dammen te keren, een opvatting die steun vindt in de Zuidnederlandse uitdr. Gods water over Gods dijk laten lopen. Vgl.

Fr. laisser passer l’eau sous les ponts; laisser couler l’eau; vogue la galère; Hd. Gottes Wasser über Gottes Land laufen lassen; den lieben Gott einen guten Mann sein lassen; Eng. to let matters take their way.