Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Elkaar de bal toewerpen of toekaatsen

betekenis & definitie

elkaar in de hand werken, op elkanders voordeel uit zijn (met de bijgedachten dat dit ten koste van anderen geschiedt, wat tot uitdrukking komt in de formulering van Smetius malcanderen den bal van andermans dack toecaetseri). De uitdr. is ontleend aan het kaatsen of kolven en was reeds in het begin van de 16de e. bekend Hd. (veroud.) sie schlagen einander den Ball zu.