Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Die wind zaait, zal storm oogsten

betekenis & definitie

wie op gewelddadige wijze iets tracht te bereiken, moet verwachten dat men er met nog sterker geweld op reageren zal; wie oproer verwekt, zal er het slachtoffer van worden; men ontvangt loon naar werken. Ontleend aan de bijbel, en wel aan Hozea 8:7, in de Statenvert.: „Sy hebben wint gezaeyt, ende sullen eenen wervelwint mayen”; N.

Vert.: „wind zaaien zij en storm oogsten zij”. Fr. qui s'eme le vent, récolte la tempête; qui sème les chardons, recueille les épines; Hd. wer Wind säet, wird Sturm of Ungewitter ernten; Eng. who sows the wind, will reap the whirlwind. Vgl. voorts de verwante zegsw. wat men zaait, zal men ook maaien, eveneens ontleend aan de bijbel (Gal. 6:7).