Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Gepubliceerd op 14-10-2020

Aanstoot geven

betekenis & definitie

ergernis verwekken. Het znw. aanstoot komt in de bijbel voor met de bet.: het voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, b.v.

Levit. 19:14 „Gy en sult ... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten”. Vervolgens betekent het dat wat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanleiding tot de zonde; daarna in overdrachtelijke zin: de stuitende of hinderlijke gewaarwording die iemand ondervindt bij iets dat zijn zedelijk of godsdienstig gevoel, of wel zijn eigenliefde stoot, d.i. beledigt of kwetst; dus: ergernis, welke betekenis het woord heeft in de uitdrukking ergens aanstoot mee geven of aan nemen', vgl. zich stoten aan iets, zich er aan ergeren. Fr. donner du scandale', scandaliser, choquer, Hd. Anstoss nehmen an etwas; Eng. to give offence. — In de uitdr. aanstoot lijden betekent aanstoot aanval, aanranding, vijandelijke bejegening met daad of woord; later krijgt de uitdr. ook de meer algemene betekenis van: te lijden hebben.