Sportymologie

De oorsprong van sporten en sporttermen door Jonah Kahn

Gepubliceerd op 27-06-2019

Badminton

betekenis & definitie

Badminton is waarschijnlijk in India ontstaan als een volwassen versie van het oude Engelse kinderspel battledore and shuttlecock. Bij dit spelletje, dat teruggaat tot de 16de eeuw, was het de bedoeling om een gevederde kurk (de shuttlecock) met behulp van iets wat op een racket leek (de battledore, waarschijnlijk van het Portugese batedor: klopper) zo lang mogelijk heen en weer te slaan. Dit kon door twee of meerdere ‘spelers’ worden gedaan. Er hoefde hierbij niet over een net te worden geslagen en van een puntentelling was evenmin sprake.

Het kinderspel, dat ook al eeuwen werd gespeeld in het Verre Oosten, werd halverwege de 18de eeuw in India door volwassenen opgepikt en omgeturnd tot een heuse doch primitieve sport. In het midden van het speelveld werd een net gespannen en er konden punten worden gescoord. De nieuwe sport werd rond 1860 poona of poona ball genoemd, naar de West-Indiase stad (Puna) waar het ontwikkeld of in elk geval veel gespeeld werd. Onder de beoefenaars bevonden zich ook veel Britse legerofficieren, die het tussen alle koloniale beslommeringen kennelijk een aardig tijdverdrijf vonden. Enkelen van hen namen rond 1870 wat materiaal mee terug naar Engeland en introduceerden de sport aldaar. Althans, in welgestelde kringen werd er sporadisch wat gespeeld. Van georganiseerde sportbeoefening was nog geen sprake.

Een zeer welgesteld figuur, de hertog van Beaufort, gaf in 1873 een feest op zijn landgoed in Gloucestershire. Over wat zich destijds exact heeft voorgedaan, doen verschillende verhalen de ronde, maar zeker is wel dat badminton daar zijn huidige naam kreeg. Een veel voorkomende versie van het verhaal is dat zich onder de genodigden een aantal legerofficieren bevond, op verlof uit India. Toen de gasten door het slechte weer niet langer in de tuin konden blijven, moest het feest in de salon worden voortgezet. Mogelijk op voorstel van één van de officieren werd er daar een koord gespannen, om vervolgens met al of niet geïmproviseerde rackets en shuttles een vorm van badminton te spelen. Hoe het ook zij, er werd gebadmintond op het feest. De gasten noemden het ‘the Badminton game’, naar de naam van het landgoed van de hertog: Badminton. Het woord badminton werd in Engeland overigens al vóór 1873 gebruikt, maar dan om een zomerse cocktail mee aan te duiden: een mix van rode wijn, suiker en soda(water). Het is goed mogelijk dat de hertog van Beaufort dit drankje liet serveren aan zijn badmintonnende gasten.