Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Gepubliceerd op 09-12-2022

Organisatiestructuur

betekenis & definitie

Manier waarop is geregeld wat de taken, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden, de regels en procedures en de communicatiekanalen binnen de organisatie zijn. We onderscheiden:

1. lijnorganisatie: een organisatiestelsel waarin uitsluitend hiërarchische (lijn)relaties voorkomen. Hier is eenheid van bevel, d.w.z. dat elke medewerker uitsluitend leiding krijgt van één chef!
2. lijn-staforganisatie: een lijnorganisatie waarin op een hoger niveau ruimte gemaakt is voor een gespecialiseerde staffunctionaris, die wel op hoger niveau meediscussieert, maar geen beslissingsbevoegdheid heeft.