Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Gepubliceerd op 09-12-2022

Cultuur

betekenis & definitie

Het geheel van waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven. In een multiculturele samenleving kennen we verschillende cultuurgroepen:

1. hoofdcultuur (dominante cultuur, overheersende cultuur). Pinto maakte een indeling in twee hoofdculturen:
- G-cultuur: grofmazige cultuur; cultuur met globale gedragsregels, een grote mate van individuele vrijheid; onderhandelingscultuur (in Nederland is de hoofdcultuur een G-cultuur);
- F-cultuur: fijnmazige cultuur; cultuur met nauwkeurig omschreven gedragsregels, een sterke familieband en weinig individuele vrijheid.
2. subcultuur (eigen cultuur binnen een bepaalde hoofdcultuur);
3. tegencultuur (subcultuur die in conflict is met de hoofdcultuur).