Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Termijndeposito

betekenis & definitie

Een termijndeposito is een vorm van sparen waarbij men spaargeld voor een bepaalde periode door een bank laat vast zetten voor een vooraf vastgestelde rente. Gedurende de looptijd van de termijndeposito is het vaak niet mogelijk om het geld op te nemen.

In de praktijk kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van sparen. Zo kan men geld storten op een spaarrekening of op een deposito, waarbij het geld door de bank voor een langere tijd wordt weggezet. Bij een deposito heeft men gedurende de looptijd echter geen toegang tot het spaargeld. Omdat het bij een deposito gaat om een lening met een bepaalde looptijd, wordt ook wel gesproken van een termijndeposito. In de praktijk wordt ook wel van een termijndeposito gesproken in geval van een deposito met een korte looptijd, veelal niet langer dan een jaar.

De spaarrente van een termijndeposito is doorgaans hoger dan de rente over een spaarrekening. Deze rente wordt in sommige gevallen in één keer uitgekeerd nadat de looptijd van de termijndeposito is afgelopen. Daarnaast wordt de rente soms periodiek uitgekeerd, bijvoorbeeld per maand. Dit komt echter met name voor bij deposito's met een langere looptijd, zoals een spaardeposito.

Hoewel het over het algemeen niet mogelijk is om bij een termijndeposito vervroegd geld op te nemen, wordt in sommige gevallen een uitzondering gemaakt. Wanneer men bijvoorbeeld geld wilt opnemen voor een begrafenis of voor het kopen van een huis, is het bij een termijndeposito soms mogelijk om geld vervroegd op te nemen. Hiervoor brengt de bank vaak wel een boete in rekening of verlaagt de bank het rentepercentage over het resterende bedrag op de rekening.