Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Spaargarantie

betekenis & definitie

Spaargarantie is het bedrag dat men terug krijgt indien men een spaarrekening of deposito had bij een failliete bank. De spaargarantie is vastgelegd in het depositogarantiestelsel.

Wanneer een bank failliet gaat, heeft iedereen die er een spaarrekening of een deposito had lopen recht op een vergoeding. Iedere bank met een bankvergunning bij De Nederlandse Bank (DNB), is verplicht om deze spaargarantie uit te keren. Dit is in overeenstemming met het depositogarantiestelsel. In overeenstemming met dit stelsel heeft iedereen met een spaarrekening of deposito bij een bank die failliet is verklaard recht op een spaargarantie tot 100.000 euro. Voor bedragen hoger dan dit maximum gelden per situatie verschillende, specifieke regels.

De spaargarantie geldt voor iedere rekeninghouder. Dat wil zeggen, dat wanneer men meerdere spaarrekeningen heeft bij eenzelfde bank, men in totaal voor al deze rekeningen vergoed kan worden voor een bedrag tot maximaal 100.000 euro. Indien een bedrag hoger dan 100.000 euro gezamenlijk had gespaard op verschillende spaarrekeningen, dan wordt het bedrag boven de 100.000 euro niet terugbetaald.