Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Jeugdspaarrekening

betekenis & definitie

Een jeugdspaarrekening is een spaarrekening voor kinderen tot 18 jaar. Deze spaarrekening verschilt technisch gezien niet veel van een reguliere spaarrekening, maar biedt vaak een iets hogere rente, een welkomstcadeau en/of bonusrente. Een jeugdspaarrekening kan op naam van de ouder(s) staan of op naam van het kind.

Een jeugdspaarrekening kan worden afgesloten door een kind, de ouders of de grootouders. Wanneer kinderen of grootouders een jeugdspaarrekening willen afsluiten hebben zij hiervoor schriftelijke toestemming nodig van ouders of voogd.

Bij jeugdspaarrekeningen is er vaak sprake van de zogeheten BEM-clausule. BEM staat voor beschikking eigen middelen. Deze clausule houdt in dat de rekening op naam van het kind staat, maar dat de ouders of voogden de zeggenschap over de rekening hebben. Hiermee kan voorkomen worden dat het kind het geld op de rekening in een keer uitgeeft of besteedt aan zaken waar de ouders of voogden niet achter staan.

Naast een reguliere jeugdspaarrekening kunnen ouders en grootouders ook een spaarrekening openen om bijvoorbeeld de studie of het rijbewijs van een kind te financieren. Deze spaarrekeningen hebben doorgaans de vorm van een deposito, waarbij het zonder boete niet mogelijk is om tussentijds geld op te nemen. Aan het einde van de looptijd komt het geld inclusief rente vrij.

Een aantal Nederlandse banken bieden de zogeheten Zilvervloot aan. Dit is een spaarrekening voor kinderen tot 18 jaar. Het kind ontvangt hierover een variabele rente. Daarnaast wordt er premie ontvangen over het aantal jaren dat het saldo op deze rekening niet aangesproken wordt. Deze premie bedraagt 1% van het totale ingelegde bedrag met een maximum van 10%.