Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Flexibel deposito

betekenis & definitie

Een flexibel deposito is een rekening waar, in tegenstelling tot een regulier deposito, gedurende de looptijd geld opgenomen of bijgestort kan worden. Hieraan zijn echter per bank wel verschillende voorwaarden verbonden. Geld opnemen levert vaak een boete of lagere rente op en niet bij iedere bank kan geld gestort worden.

Een deposito is een vorm van sparen waarbij de rekeninghouder een vast bedrag op een rekening zet en hierover een vooraf afgesproken rentepercentage krijgt. In de tussentijd kan er geen geld opgenomen of bijgestort worden. Vaak is er ook sprake van een minimum inleg. Een deposito wordt daarom doorgaans gebruikt als een manier om rendement te behalen over een relatief groot vermogen. Een flexibel deposito is hier een ‘lossere’ variant van.

Een flexibel deposito lijkt op een spaarrekening, maar verschilt in de voorwaarden. Zo is de rente op een flexibel depositie doorgaans wat hoger, omdat de bank meer zekerheid heeft om het bedrag op de rekening te kunnen investeren. Ook kan een rekeninghouder bij een spaarrekening zonder consequenties geld bijstorten of opnemen, terwijl dat bij een flexibel deposito wel gevolgen heeft.

Er zijn verschillende banken in Nederland die een flexibel deposito aanbieden. Bij iedere aanbieder is het mogelijk om geld bij te storten zonder dat hiervoor een boete betaald hoeft te worden. Dit geldt echter niet voor het opnemen van geld. Sommige banken brengen een boete in rekening, bij andere banken leidt het opnemen van geld tot een lagere rente over het resterende vermogen.

Een flexibel deposito is vooral interessant voor mensen die wachten op het moment dat zich de kans op een goede investering voordoet. Tot dat moment wordt er namelijk over een flexibel deposito een hoger rendement verkregen dan bij een spaarrekening. Wanneer er een goede mogelijkheid is tot investeren kan het geld opgenomen worden voor de investering.