Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Banksparen

betekenis & definitie

Banksparen is een fiscaal aantrekkelijke manier om te sparen voor het pensioen. Bij een pensioentekort mag dit tekort gespaard worden op een bankspaarrekening. Deze rekening is geblokkeerd, het geld mag alleen na einde looptijd opgenomen worden. Over de bankspaarrekening hoeft geen belasting betaald te worden, alleen over de uitkeringen.

Banksparen is een manier om het pensioentekort te compenseren. Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat een persoon in een jaar minder pensioen heeft opgebouwd dan wettelijk is vastgelegd. Dit leidt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tot een pensioentekort.

Het pensioentekort van het afgelopen jaar bepaalt de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat jaarlijks belastingvrij op een bankspaarrekening gespaard kan worden. Bij een reguliere spaarrekening moet bij een bepaalde hoogte van het vermogen belasting betaald worden. Dit geldt dus niet voor de bankspaarrekening.

Naast jaarruimte speelt de reserveringsruimte een rol bij het sparen voor pensioen. Reserveringsruimte is het gebrek aan pensioenopbouw in de afgelopen zeven jaar. Per jaar kan er niet meer gespaard worden dan het tekort in de pensioenopbouw.

Wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt kan het vermogen van de bankspaarrekening worden uitgekeerd. Dit gebeurt periodiek, waarbij er gekozen kan worden voor een maandelijkse of jaarlijkse uitkering. Na het bereiken van de AOW-leeftijd heeft de rekeninghouder maximaal vijf jaar de tijd om het uitbetalen van het gespaarde bedrag te starten.

Over de periodieke uitkering moet, in tegenstelling tot het storten van tegoed op de bankspaarrekening, wel belasting betaald worden. Deze uitkering valt echter niet onder de vermogensbelasting maar wordt bij het belastbaar inkomen opgeteld.